ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Α.Ε.

Επιλέξτε παρακάτω για να δείτε την δημοσίευση που σας ενδιαφέρει σε έγγραφο PDF.

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 2021


Πρόσκληση Έκτακτης Γ.Σ. 25.06.2021 Αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη


Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 2021


Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 2020


Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 2019


Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 2018


Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 2017


Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 2016


Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 2015


Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 2014


Ανακοίνωση Ορισμού Ελεγκτών Α.Ε. 9-10-2012


Ανακοίνωση Ορισμού Ελεγκτών Α.Ε. 9-12-2011


Ανακοίνωση Ορισμού Ελεγκτών Α.Ε. 20-8-2010


Ανακοίνωση Συγκρότησης Δ.Σ. Α.Ε. 24-8-2009


Ανακοίνωση Ορισμού Ελεγκτών Α.Ε. 18-8-2009


Ανακοίνωση Ορισμού Ελεγκτών Α.Ε. 18-8-2009


Ανακοίνωση Ορισμού Ελεγκτών Α.Ε. 10-9-2008


Ανακοίνωση Τροποποίησης Καταστατικού Α.Ε. 10-9-2008


Ανακοίνωση Πρόσκλησης Μετόχων 15-5-2008


Ανακοίνωση Ορισμού Ελεγκτών Α.Ε. 13-8-2007


Ανακοίνωση Ορισμού Ελεγκτών Α.Ε. 10-8-2006


Ανακοίνωση Ορισμού Ελεγκτών Α.Ε. 10-6-2004


Ανακοίνωση Συγκρότησης Δ.Σ. Α.Ε. 10-6-2004


Ανακοίνωση Καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου Α.Ε. 2-4-2003


Ανακοίνωση Συγκρότησης Δ.Σ. Α.Ε. 29-1-2003


Ανακοίνωση Σύστασης Α.Ε. 27-1-2003